SmartHub – Raspbian i ASP.NET Core #1. Przygotowanie systemu

Jest to pierwszy wpis z cyklu jak uruchomić ASP.NET Core na Rasbianie. Będzie to instrukcja krok po kroku omawiająca zagadnienie. Nie wiem jeszcze ile będzie części, ale myślę, że przynajmniej 3. We wcześniejszym wpisie omawiałem postępy z tym związane. Początkowo miałem wrzucić całościową instrukcję, ale ze względu na to, że zapoznawanie ekosystemu ASP.NET Core wymaga więcej czasu, żeby dobrze go zrozumieć, więc zdecydowałem się podzielić ją na części.

W tym wpisie będzie o przygotowaniu systemu Raspbian do instalacji ASP.NET Core.

1. Instalujemy system

Na początek należy ściągnąć i zainstalować system Raspbian ze strony fundacji zgodnie z instrukcją. Jest ona jasna i klarowna, więc nie będę jej przekopiowywał tutaj.

2. Połączenie SSH

Nie będzie nam potrzebny dostęp do interfejsu użytkownika – wystarczający będzie dostęp do konsoli po SSH. Wymaga to oczywiście podłączenia malinki do wspólnej sieci z komputerem, z którego będziemy się do niej łączyć. Potem wystarczy wyszukać jej adres IP i łączenie powinno już być możliwe. Można to zrobić wyszukując nowe urządzenie na liście DHCP routera lub podłączając do niej monitor.

Potem można się zalogować po SSH używając domyślnego loginu i hasła:

Login: pi
Hasło: raspberry

Warto jednak dla bezpieczeństwa zmienić domyślne hasło za pomocą polecenia:

sudo passwd pi

po czym podać 2 razy nowe hasło.

3. SSH jako root

Jako, że większość kolejnych poleceń będzie wymagało uprawnień roota, warto uaktywnić bezpośredni dostęp roota po SSH, żeby ułatwić sobie dalszą pracę. Prawdopodobnie nie jest to zalecane w produkcyjnym środowisku, ale na czas zapoznawania się z tematem ASP.NET Core ułatwi to pracę – nie będą pojawiać się niepotrzebnie błędy typu „Permission denied”.

Domyślnie w nowych dystrybucjach Debiana (m.in. w Raspbianie) użytkownik root może logować się tylko z plikiem klucza. Aby to zmienić należy w pliku „sshd_config” zmienić parametr „PermitRootLogin” z „without-password” na „yes”.

Najpierw uruchamiamy plik do edycji:

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

Wyszukujemy linijkę:

PermitRootLogin without-password

I zmieniamy na:

PermitRootLogin yes

Na koniec restartujemy usługę SSH:

sudo /etc/init.d/ssh restart

Żeby móc się zalogować na konto roota z hasłem, należy mu to hasło ustawić:

sudo passwd root

4. Rozszerzenie partycji systemowej

Domyślnie partycja systemowa w Raspbianie zajmuje 2GB. Podczas moich testów było to za mało tym bardziej, że korzystałem z karty 32GB, która udostępnia o wiele więcej miejsca.

Zwiększyć rozmiar partycji systemowej można za pomocą narzędzia raspi-config. Jako, że nie znałem go, gdy pojawił się u mnie problem z brakiem miejsca użyłem innego rozwiązania, które znalazłem na stackoverflow. Będzie ono działać także w przypadku innych systemów z rodziny Debiana.

5. Aktualizacja systemu

Jak już mamy miejsce na dysku możemy przejść do aktualizowania systemu, a konkretnie paczek z oprogramowaniem. Aby to zrobić należy wykonać:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Proces ten powinien trwać dłuższą chwilę, więc warto udać się na przerwę lub zacząć czytać kolejny wpis z tej serii, który pojawi się niebawem i będzie dotyczył instalacji narzędzi potrzebnych do uruchomienia ASP.NET Core. Zapraszam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *